Kuruluş Öykümüz

Anasayfa / Kuruluş Öykümüz

10 Eylül 2006 tarihinde Antalya’da yapılan 2. Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi (TSRM 2006) Hemşirelik Programı sırasında infertilite hemşirelerinin mesleki ve profesyonel gelişimleri, eğitim ve örgütlenme gereksinimleri konuşulmuş ve bu toplantının ardından, Prof.Dr. Hasan Serdaroğlu’nun önderliği ile İstanbul İnfertilite Hemşireleri Grubu’nun oluşturulması düşünülmüştür. 2006 sonbaharında İstanbul’da hekimler için yapılmakta olan bilgi-paylaşım toplantılarının hemşirelere yönelik olarakta yapılması için öncelikle 3 kişilik bir düzenleme komitesi oluşturulmuştur. Üç kişinin, bir üniversite hastanesi, bir özel hastane infertilite merkezi ve bir hemşirelik yüksekokulunda görev yapan kişilerden oluşması öngörülmüştür. 

Bunun sonucunda 2007 yılı bilgi, paylaşım toplantılarının organizasyonu için Nezihe KIZILKAYA BEJİ (İstanbul Ü. Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu), Meral ZENGİN (İstanbul Ü. İstanbul Tıp Fakültesi İnfertilite Birimi) ve Seval ÇALIŞKAN (Amerikan Hastanesi Tüp Bebek Merkezi) ilk düzenleme komitesinde görev almışlar ve 2007 yılında 8 bilgi-paylaşım toplantısı ve 1 tam günlük bilimsel toplantı organizasyonu gerçekleştirmişlerdir. 2007 yılı aralık ayı son toplantısında düzenleme komitesine yapılan seçimle 2 kişi daha katılmış (Nurdan DEMİRCİ – Marmara Ü. Hemşirelik Yüksekokulu, Şenay KESKİN ZORLU – Medical Park Bahçelievler Tüp Bebek Merkezi) ve 5 kişi olarak 2008 yılı faaliyetlerini (8 bilgi-paylaşım toplantısı ve 2 kongre kapsamında yer alan hemşirelik programı) organize etmişlerdir. 2009 yılında ise üç bilgi paylaşım toplantısı, 2 kongre kapsamında yer alan hemşirelik programı ve Ankara’da bir bölgesel toplantı düzenlenmiştir.

 

“İstanbul İnfertilite Hemşireleri Grubu”nun Nisan 2010 itibariyle üye sayısı 325 kişidir. Üye profiline bakıldığında, infertilite ve kadın doğum kliniklerinde çalışan 244 hemşire /ebe, üniversitede öğretim elemanı olarak çalışan 54 hemşire ve  doğum ve kadın hastalıkları hemşireliği alanında lisans üstü eğitim yapmakta olan 27 hemşireden oluşmaktadır. Grup, İstanbul infertilite hemşireleri yahoo grubu oluşturmuştur. istanbul_infertilite_hemsireleri@yahoogroups.com Planlanan faaliyetler üyelere, hem yahoo grup hem de davetiye dağıtımı ile duyurulmakta, ayrıca paylaşılacak dökümanlar  elektronik posta ile gönderilmektedir.

 

Aylık bilgi, paylaşım toplantılarına ortalama katılımcı sayısı 35 – 40, bilimsel toplantılara katılımcı sayısı ortalama 130 dolaylarındadır. 

 

İstanbul İnfertilite Hemşireleri Grubu

 

Amaç: İstanbul İnfertilite Hemşireleri Grubu, Üreme Sağlığı ve İnfertilite alanında çalışan, bu alana ilgi duyan hemşire/ebelerin mesleki ve profesyonel gelişimlerine katkıda bulunmak, iletişim ve bilgi paylaşımını sağlamak, mesleki dayanışmayı güçlendirmek amacıyla oluşturulmuştur.

 

Hedefler:  İstanbul İnfertilite Hemşireleri Grubu’nun hedefleri;

 

  • Üreme Sağlığı ve İnfertilite alanında hizmet veren veya ilgi duyan hemşireler arasında bilimsel gelişime katkıda bulunmak, iletişim ve işbirliğini desteklemek, mesleki dayanışmayı güçlendirmek üzere ‘’Bilgi, Paylaşım ve Yakınlaşma Toplantıları’’ düzenlemek,
  • İnfertilite hemşireliği alanında temel başvuru kaynağı olacak güncel bir kitap oluşturmak,
  • İnfertilite ile ilgili yapılan bilimsel toplantılarda infertilite hemşireliği ile ilgili oturumların düzenlenmesine katkıda bulunmak,
  • Üreme Sağlığı ve İnfertilite Hemşireliği Derneği’ni kurmak,
  • İnfertilite hemşireliği sertifika programları oluşturulmasına katkıda  bulunmak

İstanbul İnfertilite Hemşireleri Grubu düzenleme komitesi kuruluş amaç ve hedefleri arasında yer alan dernekleşme için gerekli çalışmaları tamamlamış ve 18.9.2008 tarihi itibariyle, ‘’Üreme Sağlığı ve İnfertilite Hemşireliği Derneği’’  kurulmuştur.

 

Üreme Sağlığı ve İnfertilite Hemşireliği Derneği kurucu üyeleri: Nezihe Kızılkaya Beji, Meral Zengin, Seval Çalışkan, Derya Atıcı, Anahit Coşkun, Nurdan Demirci, Ümran Oskay, Şenay Keskin Zorlu.

 

İstanbul İnfertilite Hemşireleri Grubu düzenleme komitesi, kuruluş amaç ve hedefleri arasında yer alan infertilite hemşireliği ile ilgili temel bir kaynak kitap yazılması için de girişimlerde bulunmuştur. Nezihe Kızılkaya Beji’nin editörlüğünde, 20 bölümden oluşan, 41 bölüm yazarının olduğu bir kitap çalışması Ekim 2009’da tamamlanmıştır.

 

      İnfertilite Hemşirelerine yönelik sertifika programı için İstanbul İnfertilite Hemşireleri Grubu düzenleme komitesi 2007-2008 tarihleri arasında bir faaliyet yapmamıştır. Ülkemizde infertilite hemşirelerine yönelik olarak ilk sertifika programı, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kendi kurumlarında çalışan hemşirelere yönelik olarak nisan – haziran 2008 tarihlerinde 5 haftalık temel eğitim programı şeklinde düzenlenmiştir. İ.Ü. Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu, İstanbul Tıp Fakültesi, Zeynep Kamil Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim Araştırma HastanesiBakırköy Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü işbirliği ile bu eğitim programı gerçekleşmiştir. Bu programın benzer şekilde Sağlık Bakanlığı onaylı olarak, kendi kurumları dışında çalışan hemşire ve ebelere de yönelik olarakta düzenlenmesi ve İstanbul dışındaki illerde de yapılması gerekmektedir. Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği, 21 Ağustos 2010 tarih ve 27679 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik doğrultusunda ‘’İnfertilite Hemşireliği’’ sertifika programları Kamu Kurum ve Kuruluşları, Üniversiteler, Sivil Toplum Kuruluşları  ve Özel Kuruluşlar tarafından düzenlenebilecektir. Temel İnfertilite Hemşireliği’’ sertifika programı Sağlık Bakanlığı tarafından onaylandıktan sonra Üreme Sağlığı ve İnfertilite Hemşireliği Derneği diğer kurumlarla işbirliği yaparak bu programların yürütülmesinde görev alacaktır.