Nezihe KIZILKAYA BEJİ

Nezihe Kızılkaya Beji
İ.Ü. Florence Nigtingale Hemşirelik Yüksekokulu 1985 yılı mezunudur. İ.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalında 1987 yılında Yüksek Lisans, 1994 yılında Doktora eğitimini tamamlamıştır. Çalışma yaşamına 1984 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalında servis hemşiresi olarak başlamıştır. 1986-1990 yılları arasında Fırat Üniversitesi Elazığ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda öğretim elemanı olarak, 1990-1991 yılları arasında Surp Agop Ermeni Katolik Hastanesinde başhemşire olarak hizmet vermiştir. 1991 yılında İ.Ü. Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalında araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlamış ve 1999 yılında doçent, 2005 yılında profesör ünvanını almıştır. 1996-1998 yılları arasında İstanbul Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Ürojinekoloji Ünitesinin kurulması ve hemşirelik hizmetlerinin organizasyonunda koordinatör, sorumlu hemşire olarak, 1998-1999 yılları arasında da Reprodüktif Endokrinoloji ve İnfertilite Bilim Dalında danışman hemşire olarak görev almıştır. Halen İ.Ü. Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Dekanı olarak görev yapmaktadır. 2012 yılından beri Yüksek Öğretim Kurulu, Tıp Sağlık Çalışma Grubu üyesi ve Sağlık Bakanlığı Sağlık Meslekleri Kurulu üyesidir.

İ.Ü. Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Doğum ve Kadın Hastalıkları
Hemşireliği Anabilim Dalında Lisans ve Lisansüstü programlarında ders vermektedir. İlgi
alanları arasında; ürojinekoloji, infertilite, cinsellik ve cinsel sağlık, üreme sağlığı yer almaktadır. Danışman olarak görev aldığı bitirilen 21 yüksek lisans, 11 doktora tez danışmanlığı vardır.

Nezihe Kızılkaya Beji’ nin SCI kapsamında yer alan uluslararası dergilerde yayınlanan 45 araştırması, SCI kapsamı dışında yurt dışı hakemli dergilerde basılan 5 özgün çalışması mevcuttur. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan 58 makalesi vardır. Ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan çok sayıda bildirisi bulunmaktadır. 1 uluslararası kitap, 1 uluslararası kitap bölüm yazarlığı, 3 ulusal kitap, 17 ulusal kitap bölüm yazarlığı vardır.

Yayınlarına Aralık 2013 itibariyle, uluslararası indekslerde taranan yayınlarda 246 atıf yapılmıştır.

Türk Ürojinekoloji & Pelvik Rekonstrüktif Cerrahi Derneği ve Üreme Sağlığı &
İnfertilite Hemşireliği Derneği kurucu üyesi ve yönetim kurulu üyesidir.
Nezihe Kızılkaya Beji evli ve iki çocuk annesidir.