Amerikan Hastanesi Hemşire Sempozyumu

İNFERTİLİTE HEMŞİRELİĞİ 

ETKİNLİK  PROGRAMI

Tarih:    19 Kasım 2011 Cumartesi

Yer:       Amerikan Hastanesi Konferans Salonu / İSTANBUL

09.00 – 09.20

Açılış Konuşmaları

OTURUM I

Oturum Başkanları:

Bülent Urman, Nezihe Beji

09.20 – 09.40

Over döngüsü                                                     

Özgür Öktem

09.40 – 10.00

Over rezervi ve AntiMüllerian Hormon (AMH) 

Bülent Urman

10.00 – 10.20

Endometrial fonksiyon ve implantasyon            

Kayhan Yakın

10.20 – 10.30

Tartışma

10.30 – 11.00

Kahve arası

OTURUM II

Oturum Başkanları:

Hasan Serdaroğlu, Meral Zengin

11.00 – 11.20

İnfertil kadının değerlendirilmesi 

Kenan Sofuoğlu

11.20 – 11.40

İnfertil erkeğin değerlendirilmesi 

Bulent Baysal

11.40 – 12.00

İnfertil çiftlerin psikososyal değerlendirilmesi (anamnez, kullanılan görüşme formları ve testler)

İrem Atak

12.00 – 12.20

Klinik uygulamada psiko-sosyal değerlendirme  

örnekleri

İrem Atak

12.20 – 12.30

Tartışma

12.30 – 13.30

Öğle Yemeği

OTURUM III

Oturum Başkanları:

Nurdan Demirci,  Seval Çalışkan

13.30 – 13.50

PGD yeni gelişmeler, klinisyenler ve çiftler açısından oluşan ikilemler

Güvenç Karlıkaya

13.50– 14.10

Sağlıklı yaşam biçimi ve erkek fertilitesi

Dilek Potur

14.10 -14.30

İnfertil çiftler ve tamamlayıcı/alternatif tıp 

Aydın Kendirci

14.30 – 14.50

İnfertilite kliniklerinde hasta merkezli yüksek kaliteli bakım 

Serpil Abalı

14.50 – 15.00

Tartışma

15.00 – 15.30

Kahve arası

OTURUM IV

Oturum Başkanları:

Ümran Oskay, Derya Atıcı

15.30 – 15.40

Güncel Makale Sunumu

Fatma Coşar

15.40 – 15.50

Güncel Makale Sunumu

Refika Genç

15.50 – 16.00

Güncel Makale Sunumu

Semiha Aydın

16.00 – 16.15

Kapanış ve değerlendirme

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.